Rehabilitering

Du som bor i Värnamo kommun har möjlighet att få rehabiliterande insatser när det behövs. Även anhöriga kan få råd och stöd.

Hjälpmedel

På rehabenheten får du hjälp med utprovning och förskrivning av individuella hjälpmedel, till exempel rollator och rullstol.

När du inte längre använder eller behöver ditt hjälpmedel lämnar du tillbaka det till Värnamo kommuns rehabförråd på Östboskolan.

Vissa hjälpmedel får du får köpa själv, de kallas för egenansvarsprodukter.

På Tema Hjälpmedel på Vårdguidens webbplats hittar du mer information om olika hjälpmedel och hur det går till att prova ut dem.
länk till annan webbplats

Mer information om rehabilitering hittar du på sidan Arbetsterapi och sjukgymnastik.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson