Hemsjukvård

Du som behöver hälso- och sjukvård i hemmet kan få hemsjukvård eller hemrehabilitering, oavsett ålder eller diagnos. Insatserna är behovs­prövade och bedöms av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan även få munhälsobedömning i hemmet samt ersättning för nödvändig tandvård.

Vart vänder jag mig?

Om du inte är registrerad

Du som har behov av vård men inte är registrerad i hemsjukvård eller hemrehabilitering ska i första hand vända dig till din vårdcentral för bedömning.

Om du är registrerad

Du som har behov av vård i hemmet och är registrerad i hemsjukvård eller hemrehabilitering ska kontakta kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Kontaktuppgifter till hemsjukvården.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson