Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är ett komplement till ordinärt boende;

  • vid akut behov av omvårdnad och hälso- och sjukvård av den omfattningen att det inte kan tillgodoses i det ordinära boendet,
  • i väntan på nödvändig anpassning av det ordinära boendet
  • vid regelbunden eller tillfällig avlastning för anhöriga.

Korttidsplatser finns på Gröna Lunden och Linneberg i Värnamo och på Forsgården i Forsheda. I vissa fall kan korttidsplatser anvisas i annat äldreboende.

Ansökan

Korttidsvistelse är en behovsprövad insats och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan görs till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson