Särskilda boenden

Värnamo kommuns mål är att alla så länge som möjligt ska kunna bo kvar i sitt hem. Särskilt boende kan bli aktuellt när omvårdnad i eget boende, med insatser som hjälp i hemmet, inte längre anses tillräckligt.

Värnamo kommuns särskilda boenden

I Värnamo kommun finns särskilda boenden i centralorten och i kommunens ytterområden. Alla drivs i kommunal regi.

Särskilt boende är ett samlingsnamn på olika boendeformer anpassade för personer som har stort omsorgsbehov, till exempel:

Granskad 2018-04-23
av Helena Bengtsson