Sjukresor

För resor som ersätts av Regionen, det vill säga resor till och från läkare, tandläkare, fysioterapeut, distriktssköterska och vid utprovning eller hämtning av hjälpmedel, får inte färdtjänst användas.

Beställning av sjukresor gör du på telefon 020-64 65 66.

Har du frågor eller vill ansöka om sjukersättning kontakta Regionens sjukreseenhet på telefon 077-141 24 12.

Granskad 2018-04-23
av Helena Bengtsson