Närtrafik

Om du bor på landsbygden utanför en tätort och har längre än en kilometer till närmaste hållplats för linjetrafik har du möjlighet att använda Närtrafik. Resa med närtrafik beställs hos Jönköpings Länstrafik.

Granskad 2018-04-23
av Helena Bengtsson