Resor, transporter, ledsagning

Färdtjänst kan du få som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. 

Du som har en funktionsnedsättning och som har svårt att förflytta dig till och från fordon kan ansöka om parkeringstillstånd.

Ledsagning kan erbjudas för att ta sig till och från fritidsaktiviteter

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson