Psykisk ohälsa

Alla mår dåligt ibland. Men om du ofta känner dig orolig eller olycklig eller om du har svårt att känna glädje kan du behöva stöd för att kunna reda ut din situation. Du kan börja med att prata med din läkare på vårdcentralen eller ringa till en hjälplinje.

Om du mår så dåligt att du har eller har haft tankar på att skada dig själv ska du söka akut vård.

Akut hjälp

Psykiatriska akutmottagningen, Värnamo

010-244 97 10
Telefontid vardagar 8.00 -16.00

Psykiatriska akutenheten, Ryhov

036-32 30 10
Alla dagar, dygnet runt.

På sidan Funktionsnedsättning kan du läsa mer om psykisk funktionsnedsättning, samt vilket stöd du kan få.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson