Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-05-14

Introduktion för den som går in i vård och omsorg

I veckan startade Vux i Värnamo en introduktionsutbildning för personer som ska gå in och jobba i vård och omsorg. Sex personer medverkar i den första omgången och de blir klara på fredag.

Introduktionsutbildningen är ett samarbete mellan serviceförvaltningens bemanningsenhet, barn- och utbildningsförvaltningens vuxenutbildning och omsorgsförvaltningen.

- Introduktionen bygger på Socialstyrelsens utbildningsprogram för att vid behov snabbt få ut personal i vård och omsorg, men vi har ändrat och lagt till en del. Det är ett gediget program och jag skulle säga att vi har lagt ribban högre än Socialstyrelsens förslag, säger Kristina Rindert på omsorgsförvaltningen.

Väl rustade timvikarier

Utbildningen är upplagd med digitala föreläsningar, filmer och texter som varvas med inlämningsuppgifter, tester, reflektionsuppgifter samt digitala möten och diskussioner med kursdeltagare och lärare via Teams. För att bli godkänd vikarie måste man även bli godkänd på arbetsplatslagd praktik på två dagar.

- Tack var den här introduktionen får vi väl rustade timvikarier, som kommer ut i vård och omsorg, säger Kristina Rindert.

Snabba omställningar

Lena Peltomaa, rektor på Vux i Värnamo är glad att Vux fått möjligheten att driva introduktionsutbildningen.

- Det är roligt att vi kan hjälpa till i covid-19-arbetet. Vuxenutbildningen är ganska van vid snabba omställningar och att anpassa oss efter efterfrågan och behov, men detta var ju något helt nytt för oss och en riktig utmaning. Att det blev möjligt beror helt på mycket duktiga och flexibla vårdlärare som har jobbat hårt för att få till detta, säger hon.

Är du intresserad av jobb eller utbildning?

Är du intresserad av att jobba inom omsorgen i Värnamo kommun? Kontakta bemanningsenheten via Värnamo kommuns kontaktcenter 0370-37 70 00.

Fyra dagar

Introduktionen är upplagd på fyra dagar. Nästa kurs startar 26 maj.

Så här är introduktionsutbildningen på Vux upplagd:

Dag 1

Introduktion, historik, bemötande och sekretess (bland annat personcentrerad vård och omsorg, basal hygienteknik, centrala begrepp, socialstyrelsens utbildning, Lex Sara, offentlighet, sekretess och tystnadsplikt).

Dag 2: Åldrandet, förflyttning, personlig vård, aktivering och social dokumentation (bland annat normalt åldrande, rehabiliterande förhållningssätt, förflyttningsteknik, personlig hygien, ätstödjande åtgärder, meningsfull vardag, social dokumentation).

Dag 3: Sjukdomar och delegering (bland annat vanliga tillstånd som stroke, diabetes och demens, vanliga kontroller som andning-, puls- och temperaturmätning, palliativ vård och vård vid livets slut, delegeringsutbildning).

Dag 4: Covid-19 och hygienrutiner (bland annat virusets uppkomst och hur det fungerar, rekommendationer om basala hygienrutiner och skyddsutrustning, vårdhygieniska riktlinjer, förhindra smittspridning i särskilt och ordinärt boende).

Senast uppdaterad:
2020-05-14