Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-12-02

Färre platser i särskilt boende

Omsorgsförvaltningen har beslutat att minska antalet platser i särskilt boende. Det är ett led i förvaltningens behov av att minska sina kostnader och anpassa oss till budget.

Det innebär att förvaltningen kommer behöva att flytta ett antal personer, för att kunna stänga två enheter i stället för att ha tomma lägenheter utspridda på flera enheter och boenden.

- På så sätt kan vi använda lokaler, personal och andra resurser mer effektivt, säger Ulrika Gustafson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Därför avvecklas enhet 5 på Rörestorpsgården och enhet 2B på Linneberg. De som bor på dessa avdelningar kommer att i så stor utsträckning som möjligt att erbjudas lägenhet på annan enhet på samma boende, för de som i dag bor på Rörestorpsgården är även Stensötan aktuell.

Omställningsarbetet påbörjas så snart det är möjligt, ingen brukare kommer dock behöva flytta innan jul och nyårshelgerna.

När arbetet kan beräknas vara genomfört fullt ut är svårt att bedöma, det är ett stort antal faktorer som påverkar

Samtlig tillsvidareanställd personal på enheterna kommer få annan lämplig placering.

Senast uppdaterad:
2019-12-03