Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-10-16

Hållbara och trygga lösningar genom Signs of Safety

Medborgarförvaltningen arbetar för att stödja människor till en hållbar livssituation och trygg tillvaro. För att bli ännu bättre på detta, implementerar förvaltningen nu Signs of Safety i arbetet med barn och ungdomar.

Signs och Safety är en riskbedömningsmodell som handlar om att genom delaktighet och transparens hitta hållbara lösningar tillsammans med barn och ungdomar och deras föräldrar och nätverk.

Under hösten 2019 kommer totalt 80 anställda på medborgarförvaltningen att utbildas i Signs och Safety och ett omfattande implementeringsarbete påbörjas och pågår under flera år framöver.

Boka tid för mer information

Vi vill berätta mer om vad detta kommer att innebära för er som samarbetspartners. Hör av er till Hannah.lindahl@varnamo.se så bokar vi in en tid då vi kommer ut till er arbetsplats och berättar mer.

Vill du läsa mer om Signs of Safety? Gå in på Signs of Safetys webbplats.länk till annan webbplats

Fler barn ska få rätt stöd och skydd

Vår vision med att införa Signs of Safety är att ”De barn, ungdomar och familjer vi jobbar med ska genom ett gott samarbete få stöd för att deras situation ska bli trygg och hållbar över tid”.

Vad menar vi då med detta? Vi vill att Signs of Safetys förhållningssätt och arbetsredskap ska bidra till att barn i högre grad kan tas om hand av sina föräldrar samtidigt som de får det stöd och skydd de behöver under sin uppväxt. Utgångspunkten är att föräldrar blir motiverade till förändring genom att vi blir bättre på att utgå från deras styrkor istället för svagheter. I de fall vi behöver placera ett barn ska vi ha gjort allt vi kan i form av öppenvårds- eller nätverkslösningar för att undvika detta.

Göra skillnad

Vi hoppas också att förhållningssättet ska leda till att vi blir tydligare med vad som behöver ske för att barnet ska vara säker och trygg och få sina behov tillgodosedda och att både barn, föräldrar och nätverk känner sig delaktiga. En annan konsekvens vi hoppas på att är att våra utredningar blir mer avgränsade samtidigt som de blir mer meningsfulla. Vi vill att vi socialarbetare ska känna en ökad arbetsglädje genom samarbetsalliansen och att vi gör skillnad för dem vi är till för.

Pappa och barn på stranden

Senast uppdaterad:
2019-10-16