Missbruk och beroendevård

Har du eller någon i din omgivning problem med missbruk eller är i riskzonen att hamna i ett beroende? Vuxensektionen på medborgarförvaltningen ger stöd och rådgivning till dig som är i ett missbruk eller riskbruk, samt till anhöriga. Vi arbetar även med att förebygga och motverka missbruk samt med att sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

Möjligheter till stöd och behandling

Kommunen har ansvar för att du som har en drogproblematik får den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån missbruket utifrån bestämmelser som regleras i socialtjänstlagen (SoL). Vi planerar och genomför stöd och behandling i öppenvård, samt utreder behov av insatser enligt bland annat lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LvM).

Vi jobbar även med att förmedla hjälp och stöd till misshandlade kvinnor och män som misshandlar.

Mer om stöd vid misshandel, våld eller hot

Stöd till dig som anhörig

För dig som är anhörig till någon med missbruksproblem finns det också möjlighet att få stöd från kommunen.

Mer om anhörigstöd på socialmedicinsk mottagning

Granskad 2017-12-28
av Ingela Zander