SFI, svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge vuxna, som saknar grundläggande kunskaper i svenska, möjlighet att, utifrån sina olika förutsättningar och mål utveckla förmågan att tala, läsa och skriva svenska i vardags- samhälls- och arbetsliv samt studier. 

Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Utbildningen skall ge de studerande information och vägledning som gör det möjligt att planera fortsatt utbildning, arbete eller lärande i vardagslivet utifrån egna behov och studiemål. Att lära sig ett nytt språk är en lång process och kräver tid och stor arbetsinsats av de studerande.

Ansökan görs tillsammans med studie- och yrkesvägledare, ring och boka tid.

Granskad 2017-04-19
av Ingela Zander