Flyktingmottagning

Värnamo kommun har fått i uppdrag av länsstyrelsen i Jönköping att bosätta 149 personer. Det är integrationsenheten som ansvarar för mottagning av flyktingar i Värnamo. Integrationsenheten samordnar även integrationsarbetet i kommunen.

Hjälp och stöd till flyktingar

De som blir mottagna i kommunen får bostad, plats i skola/förskola samt möjlighet att lära sig svenska genom SFI (svenska för invandrare).

Du som är flykting kan få hjälp och stöd av kommunen när du ska ha kontakt med olika myndigheter. Allt för att din integration i samhället ska bli så bra som möjligt.

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson