Hjälpmedel

Rehabenheten ansvarar för utprovning och förskrivning av individuella hjälpmedel, till exempel rollator och rullstol.

Hjälpmedelsförråd

När du inte längre använder eller behöver ditt hjälpmedel lämnar du tillbaka det till Värnamo kommuns hjälpmedelsförråd: Expovägen 1, på Östboskolan.

Tema Hjälpmedel

På Tema Hjälpmedel på Vårdguidens webbplats finns mer information om olika hjälpmedel och hur det går till att prova ut dem.

Vissa hjälpmedel får du får köpa själv, de är så kallade egenansvarsprodukter.

Granskad 2018-04-10
av Helena Bengtsson