Hjälpmedel och bostadsanpassning

Värnamo kommun erbjuder råd, stöd och hjälpmedel för att alla medborgare ska kunna klara av vardagen i hemmet på ett så självständigt sätt som möjligt.

Kommunen ger bidrag till anpassning av permanentbostäder för personer med funktionsnedsättning. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet.

Granskad 2018-03-26
av Helena Bengtsson