Utförare av hemtjänst

Valfrihet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller hemtjänst. Det innebär att du har rätt att välja vem som ska utföra den insats som du blivit beviljad.

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Mer om vilka krav som Värnamo kommun ställer på en utförare finns i förfrågningsunderlaget bland länkarna till höger.

Presentation av utförare

De som utför hemtjänst i Värnamo idag är Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening, Extramamman & Ugglans hemhjälp AB, Femtiofem plus AB samt kommunens egen hemtjänst.

Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening

Serviceinsatser kl. 07.00-18.00 i Värnamo tätort samt Rydaholm med omnejd.

Presentation av Mångkulturell Kunskap Ekonomisk FöreningPDF

Extramamman & Ugglans hemhjälp AB

Omvårdnads- och serviceinsatser kl. 07.00-22.30 i hela Värnamo kommun.

Presentation av Ugglans hemhjälp ABPDF

Femtiofemplus AB

Serviceinsatser kl. 07.00-18.00 i Värnamo tätort.

Presentation av Femtiofemplus ABPDF

Värnamo kommun

Omvårdnads- och serviceinsatser i hela Värnamo kommun.

Presentation av Värnamo kommunPDF

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson