Trygg och säker hemgång

Trygg och säker hemgång

Värnamo kommun arbetar med trygg och säker hemgång. Syftet är att öka möjligheten för den som vistats på sjukhus att komma direkt hem i stället för att till exempel till en korttidsplats på ett boende.

Vi har ett team som består av undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare. Vi arbetar för att du och dina anhöriga ska känna trygghet i samband med att du kommer hem från din sjukhusvistelse.

Vi påbörjar planeringen av din hemkomst på sjukhuset och möter dig när du kommer hem. Sedan får du hjälp och stöd utifrån de behov som du har. Planeringsmöte och uppföljningsmöte gör vi tillsammans hemma hos dig.

På planeringsmötet är du den viktigaste personen. Du kan också välja att ha med en närstående eller anhörig.

Informationsfilm om trygg och säker hemgånglänk till annan webbplats

Granskad 2018-01-18
av Anna Sjögren