Matdistribution

Matdistribution innebär en varm måltid som levereras sju dagar/vecka direkt hem till din bostad vid lunchtid. Maten tillagas i något av kommunens kök och levereras av hemtjänstpersonal.

Vad kostar det?

Måltiden kostar 63 kr och består av en varmrätt med grönsaker eller sallad och dessert. Vid soppdagar ingår det smörgås.

Vem har rätt till matdistribution?

Om du på grund av hälsosituation/social situation/funktionsnedsättning inte kan tillaga huvudmålet själv eller har svårt att få behovet tillgodosett på annat sätt, kan du få matdistribution.

Hur ansöker jag om matdistribution?

Ansökan görs till biståndshandläggaren i kommunen som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Matsedlar

Granskad 2018-04-23
av Helena Bengtsson