Hjälp i hemmet

Vi vill att du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även om du har svårt att klara det dagliga livet på egen hand. Hjälp i hemmet finns för att ge dig stöd och hjälp i vardagen. Du kanske behöver städning och omsorg eller kanske din bostad måste anpassas för att det ska fungera för dig att bo hemma.

Granskad 2018-04-27
av Ingela Zander