Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Hemtjänst

Hemtjänst finns för att underlätta vardagen för dig som av fysiska, psykiska eller sociala skäl har svårt att klara de dagliga göromålen på egen hand.

Biståndshandläggaren utreder i samråd med dig vilken hjälp du behöver för att kunna leva ett självständigt liv och få möjlighet att bo kvar hemma.

Det kan röra sig om:

  • personlig omvårdnad
  • hjälp i samband med måltider
  • matdistribution
  • trygghetslarm
  • städ
  • tvätt och klädvård
  • social samvaro
  • ledsagning.

Ansökan

Insatser inom vård och omsorg är behovsprövade.

Här ansöker du om behovsprövade insatser.

Vad är LSS?

LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Mer information hittar du på sidan LSS, stöd och service.

Valfrihet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst. Det betyder att du som har blivit beviljad hemtjänst har möjlighet att själv välja utförare. Om du inte är nöjd kan du när som helst byta utförare. Kontakta då biståndshandläggaren.

Om du inte vill eller kan välja själv, eller med hjälp av legal företrädare, innebär det att du får tilldelat en hemtjänstutförare som finns i ditt geografiska område, utifrån ett rullande schema.

Hemtjänstavgiften är densamma oavsett vem som är utförare.  

Senast granskad:
2019-04-30

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp