Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Anhöriga och frivilliga

Stödet till anhöriga som gör en insats kan se ut på många olika sätt. Du kan få stöd av kommunen och frivilligorganisationer. Målet är att underlätta vardagen och öka livskvaliteten för både anhörig och närstående.

Anhörigstöd

Anhörigstöd är ska underlätta livssituationen och medverka till en ökad livskvalitet för både anhörig och närstående. Vissa insatser är behovsprövade, men inte alla.

En anhörig är en person som hjälper någon närstående som inte längre klarar av vardagen på egen hand. Det kan bero på sjukdom, ålder eller någon form av funktionsnedsättning. Det kan också vara på grund av problem med alkohol, droger eller något annat missbruk.

Värnamo kommun erbjuder olika former av stöd och aktiviteter för att stötta dig som anhörig. Det kan vara studiecirklar, föreläsningar och stödgrupper. De här aktiviteterna är kostnadsfria och erbjuds utan biståndsbedömning.

Stöd till dig som vårdar eller hjälper någon i hemmet

När du lever tillsammans med den du vårdar, är det din närstående som måste ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Insatserna är behovsprövade och ansökan skickas till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Stöd till dig som är anhörig till någon med missbruksproblem

Vill du istället veta mer om vilket stöd du kan få som anhörig till någon som har problem med alkohol, droger eller droger? Då är det till socialmedicinsk mottagning du ska vända dig.

Värnamo kommun samarbetar med ett antal föreningar - dels för att sprida information och dels praktiskt i det stöd som ges till anhöriga.

Följande föreningar är medlemmar i nätverket:

  • Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG),
  • Röda Korset,
  • SPF Seniorerna,
  • Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF),
  • Pensionärernas riksförbund (PRO),
  • samt representanter från Svenska kyrkan och Värnamo Missionsförsamling.

Samarbete finns också med anhörigföreningen Nyckeln och Studieförbundet Vuxenskolan.

Väntjänst är ett komplement till kommunens insatser. Den erbjuder enskilda personer sociala kontakter och hjälp att delta i samhällslivet. Väntjänsten riktar sig till personer som bor i särskilt boende eller har hemtjänst. Den utförs av medlemmar i Röda Korset eller medlemmar i någon pensionärsförening.

Om du vill delta i denna verksamhet så kontakta någon av föreningarna eller hör av dig till områdeschefen i det område du bor. Du hittar kontaktinformation till din områdeschef på sidan för ditt boende genom att följa någon av länkarna under mer information.

Senast granskad:
2019-05-28

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter