Gifta sig, partnerskap

Borgerlig vigsel är kostnadsfri och förrättas enligt ett vigselformulär.PDF Vigselförrättaren underrättar Skattemyndigheten om vigseln.

Vilka vigselförrättare finns det?

Det är länsstyrelsen som utser vigselförrättare. Förordnade vigselförrättare är behöriga att förrätta vigsel i hela landet.  

Lista över alla vigselförrättare i Jönköpings län.länk till annan webbplats

Intyg från Skattemyndigheten

Innan ceremonin måste ni ha ett intyg om hindersprövning. Intyget får ni hos Skattemyndigheten, tfn 0771-77 87 78. Blanketten kan också laddas ner från Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Hur går det till?

Två myndiga vittnen ska närvara vid vigselakten. Har ni ingen möjlighet att ordna egna vittnen brukar några av kommunledningsförvaltningens tjänstemän ställa upp.

Tid och plats för vigseln bestäms tillsammans med anlitad vigselförrättare.

Efter avslutad vigselakt överlämnas ett vigselbevis.

Granskad 2018-03-06
av Atena Ahmadi