Personligt ombud

Personligt ombud fungerar som ett språkrör för personer med psykisk funktionsnedsättning och är inte kopplat till någon myndighet.
Det är en frivillig och kostnadsfri verksamhet där det inte krävs någon remiss.

Vem kan få personligt ombud?

Personligt ombud är för dig som:

 • har fyllt 18 år
 • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
 • har omfattande svårigheter i det dagliga livet
 • har behov av samordning av stöd, vård och service

Vad gör ett personligt ombud?

Tillsammans med dig kan vi:

 • klarlägga ditt behov av stöd, vård och service
 • verka för att du ska få det stöd, vård och service som du har rätt till
 • medverka i kontakter med myndigheter och sjukvård
 • verka för att stöd, vård och service samordnas

Det här gör inte det personliga ombudet

 • tar beslut om insatser som gäller stöd, vård och service
 • tar över myndigheternas ansvar för samordning
 • ger vård och behandling
 • ersätter det arbete som ska utföras av till exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent

Kontakta oss

Vi vill helst att du själv kontaktar oss men det går också bra om en vän, anhörig, vårdpersonal eller någon annan hjälper dig.

Vi träffar dig där det passar dig bäst - i bostaden, hos en vän eller på annan plats som känns bekväm för dig. Vi kan också träffas i våra lokaler i Värnamo.

Granskad 2018-02-01
av Anna Sjögren