Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen finns för att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar som bor tillsammans med barn eller vuxna som har någon funktionsnedsättning att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. 

Avlösarservice ges i den enskildes hem och innebär att personal kommer till bostaden och hjälper den enskilde medan anhöriga gör något annat.

Insatsen är behovsprövad och kan beviljas både för regelbundna och tillfälliga behov. I insatsen ingår också omvårdnad. Det är biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Valfrihet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller avlösarservice. Det innebär att du har rätt att välja vem som ska utföra den insats som du blivit beviljad. Om du inte är nöjd kan du när som helst byta utförare. Kontakta då biståndshandläggaren.

Utförare av avlösarservice

För närvarande finns endast kommunen som utförare, men upphandling pågår. Efterhand som privata utförare blir godkända presenteras de här.

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Förfrågningsunderlag och ansökan

I förfrågningsunderlaget kan du läsa mer om vilka krav som Värnamo kommun ställer på en utförare.

Senast granskad:
2019-05-28

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter