Kontaktperson LSS

Många personer som har någon funktionsnedsättning har ofta få kontakter utöver sina anhöriga. Då kan en kontaktperson som du kan umgås med på fritiden göra din vardag lite lättare.

Vad gör en kontaktperson?

En kontaktperson kan underlätta för dig att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa andra människor. Det handlar helt enkelt om att vara en medmänniska och att ha en regelbunden kontakt. Det är du själv som tillsammans med din kontaktperson som bestämmer vad ni vill göra. Det kanske kan vara en promenad, simma, gå på bio, teater, fotboll eller ta en fika tillsammans.

Ansökan

Kontaktperson är en behovsprövad insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Vill du arbeta som kontaktperson?

Vem som helst som har intresse och tid kan bli kontaktperson. Vi ställer inget krav på utbildning eller erfarenhet men vi förväntar oss att du är social och har ett genuint intresse för människor.

Att vara kontaktperson innebär att du har en regelbunden kontakt med en person med funktionsnedsättning. Ni träffas 2 - 4 gånger per månad. Tillsammans bestämmer ni vad ni ska göra och när ni ska ses. Ni kan gå ut och promenera, gå i butiker, ta en fika eller spela fotboll. Ni kan även göra längre utflykter, gå och simma eller spela spel.

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson så hör av dig till Lars-Olof Sundler.

Ersättning till dig som arbetar som kontaktperson

Granskad 2017-10-09
av Anna Sjögren