Dagverksamhet

För dig som har någon psykisk funktionsnedsättning finns en social verksamhet med många olika aktiviteter på Vråengården.

Vill du i stället ha en plats med sysselsättning under arbetsliknande former hjälper vi dig med detta genom att tillsammans hitta en plats som passar dig på ett företag eller i någon kommunal verksamhet.

Vråengårdens aktiviteter.PDF

Ansökan

Dagverksamhet är en insats som är behovsprövad. Du skickar ansökan till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Ansökan finns som både blankett och e-tjänst.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson