Funktionsnedsättning

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom kan ha svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller av psykisk karaktär.

Personer med en psykisk funktionsnedsättning har ofta svårigheter i varierande grad att klara ett självständigt liv i samhället. Det kan till exempel handla om att sköta sin hälsa, klara av det som hör till det dagliga livet, hantera nära och formella relationer, arbete och studier.

Här kan du läsa om psykisk ohälsa och vart du kan vända dig om du mår dåligt.

Vilket stöd kan jag få?

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Det är ditt behov som avgör vilken typ av stöd och hjälp du kan få. Vid kontakt med en biståndshandläggare diskuterar ni tillsammans vilka behov du har och vilka insatser som kan vara aktuella. Det kan vara till exempel:

 • hemtjänst
 • daglig verksamhet
 • dagverksamhet
 • boendestöd
 • särskilt boende
 • bostadsanpassning
 • kontaktperson
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • ledsagarservice
 • avlösarservice
 • personlig assistans
 • personligt ombud.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson