Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är frivilliga samtal med föräldrar hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Samtalen fokuserar på föräldraskap och hur man gemensamt ska hitta lösningar för barnets bästa. 

Målgrupp

  • Föräldrar som är skilda eller är i en separeration.
  • Föräldrar som aldrig har levt tillsammans.
  • Föräldrar som inte kan komma överens om frågor som berör barnen.

Samtalens fokus är föräldraskapet

Samtalen ska handla om föräldraskap - inte på att försöka få föräldrarna att fortsätta leva tillsammans. Vi pratar om hur man på bästa sätt ska få vardagen att fungera för barnet. Målet är att föräldrarna ska kunna fungera lika bra som föräldrar till sina barn även om de inte längre lever tillsammans.

Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse.

All rådgivning på familjerätten är kostnadsfri.

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson