Barns namn

Du som är barnets vårdnadshavare ansöker om förnamn och efternamn för ditt barn hos Skatteverket.

Ansök om namn

Ansökan av efternamn ska du göra inom tre månader från barnets födelse. Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från barnets födelse, får barnet samma efternamn som den förälder som har fött barnet.  

Du gör ansökan om förnamn samtidigt som du ansöker om efternamn. Ansökan är avgiftsfri.

Ansök på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Byt namn

Den 1 juli 2017 kom en ny lag som gör det enklare att välja och byta namn. Det finns heller inga hinder för upprepade byten av förnamn eller efternamn. Vissa namnansökningar är avgiftsfria, men inte alla.

Byt förnamn

Alla måste ha minst ett förnamn. Du kan byta förnamn flera gånger och du behöver inte behålla något av dina tidigare förnamn.

Ansök på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Byt efternamn

Du kan till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Du kan byta efternamn flera gånger.

Ansök på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson