Stöd till familjen

Familjefrågor handläggs och utreds av familjerätten. Familjerättens uppgift är att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det är alltid barnets behov som är vår utgångspunkt.

Är du, ditt barn eller din ungdom i behov av stödinsatser är det till barn- och ungdomssektionen du ska vända dig.

Mer om stödinsatser till barn och unga.

På sidan Stöd till barn och unga hittar du mer om vad det finns för stöd till barn och ungdomar.

Familjerätten

Många träffar oss i samband med att de får barn. Vi utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta. Om du funderar på adoption är det också hit du ska vända dig.

All rådgivning på familjerätten är kostnadsfri.

Separation, vårdnad och umgänge

Ibland kan man som föräldrar i samband med en separation ha svårt att komma överens om hur man bäst ska lösa situationen för barnen. Hos familjerätten kan du få rådgivning både vid besök och per telefon. Ni kan även oss komma till oss och få hjälp genom frivilliga samarbetssamtal.

Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten. Det är då familjerättens uppgift att utreda frågan och ge förslag på hur man kan göra för att det ska bli så bra som möjligt för barnen.

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson