Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnet och barnets behov. När föräldrarna har gemensam vårdnad är det bådas ansvar att göra varandra delaktiga i det som rör barnet.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Så står det i föräldrabalken. Det innebär att det är vårdnadshavarens uppgift att se till barnets bästa. Vårdnadshavarens ansvar är se till att barnet får den omsorg, omvårdnad och trygghet som han eller hon behöver. Allt eftersom barnet blir äldre ska man ta allt större hänsyn till barnets egna åsikter och önskemål.

När föräldrarna har gemensam vårdnad ska man fatta gemensamma beslut när det handlar om barnet. Det betyder inte att man måste diskutera alla frågor som dyker upp i vardagen. Men båda ska vara delaktiga i beslut som handlar om barnets behov. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets situation blir så bra som möjligt hos båda sina föräldrar.

Juridiskt bindande avtal om vårdnad

Om föräldrarna är överens kan man få ändra vem som ska ha vårdnaden. Föräldrar kan avtala om gemensam eller ensam vårdnad. För att avtalet ska godkännas krävs att det är för barnets bästa. Det är socialnämnden som beslutar om avtalet blir godkänt. Om avtalet godkänns blir det juridiskt bindande på samma sätt som ett beslut från domstol.

För att skriva avtal vänder du dig till familjerätten.

Vårdnadstvist

Om föräldrarna inte är överens om vårdnaden är det domstolen som ska besluta om vårdnaden. Domstolen ska besluta om ensam vårdnad eller gemensam vårdnad utifrån vad som är bäst för barnet.

Vårdnadsbidrag

Regeringen har beslutat att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Det innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag slutade gälla den första februari 2016.

Senast granskad:
2019-07-05

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter