Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Umgänge

Utgångspunkten för umgängesrätten är att barnet ska ha rätt att träffa båda sina föräldrar, även om de inte bor tillsammans.

Umgängesrätt

Föräldrabalken bygger på tanken att barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar. Barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med.

Det finns inga lagregler som styr hur umgänget ska se ut, men barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut. Är konflikten mellan föräldrarna för svår kan man få hjälp av en kontaktperson. Kontaktpersonen kan vara med vid hämtning och lämning eller finnas med under umgänget.

Boförälder och umgängesförälder

Det som är viktigast är att ta hänsyn barnets trygghetskänsla. Man ska alltid ordna umgänget utifrån barnets bästa. Det är barnets behov som ska styra hur umgänget ska se ut.

För små barn är det för det mesta bättre att bo hos en förälder, men träffa sin umgängesförälder ofta under kortare tillfällen. Barnet kan då hålla kvar minnesbilden av umgängesföräldern och känner sig tryggare.

Barnets behov ska styra

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Det är viktigt att uppmuntra barnet till umgänge med båda sina föräldrar. Allt eftersom barnet blir äldre bör man ta allt större hänsyn till barnets egen åsikt om hur umgänget ska ordnas.

Som föräldrar eller vårdnadshavare har man ett gemensamt ansvar för barnets behov av att få en bra relation med båda sina föräldrar. Om man inte kan få formerna för umgänge att fungera på ett bra sätt finns det hjälp och stöd att få, till exempel genom samarbetssamtal. Kontakta familjerätten för rådgivning.

Barnets trygghet i första hand

Om man tror att barnet kan komma till skada, bör umgänget förhindras. Med skada menas både fysiskt och psykiskt våld. I föräldrabalken står det att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Barnets trygghet är alltid det viktigaste. Barnet ska till exempel aldrig behöva umgås med en förälder i en miljö där det förekommer våld eller missbrukas alkohol eller narkotika.

Juridiskt bindande avtal om umgänge

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om umgänge genom att skriva avtal om hur det ska utformas. Det är socialnämnden som beslutar om avtalet blir godkänt. För att godkänna ett avtal krävs att det är för barnets bästa.

När avtalet är godkänt blir det juridiskt bindande på samma vis som en dom.

Senast granskad:
2019-05-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter