Stödinsatser

Är du, ditt barn eller din ungdom i behov av stöd? På barn- och ungdomssektionen finns möjlighet att ansöka om olika stödinsatser så som:

 • kontaktperson
 • kontaktfamilj
 • familjehem
 • familjebehandling
 • ungdomsbehandling
 • funktionell familjeterapi
 • föräldrastödsprogram
 • repulse - hjälp med att styra sina impulser
 • medling
 • stödcentrum
 • galaxen.

Kontakta barn- och ungdomssektionen för mer information. Insatserna är behovsprövade.

Barn och unga med funktionsnedsättning

Mer om stödinsatser till barn och unga med funktionsnedsättning

Mer om elever med särskilda behov och extra stöd i skolan hittar du på sidan särskilda behov, extra stöd

Mer om särskola

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson