Fältverksamhet

Vi som är fältsekreterare arbetar med dig som är 12-21 år. Så ofta vi kan är vi ute och jobbar på olika ställen där ungdomar träffas. Det är viktigt att allt vårt arbete bygger på respekt och förtroende. Vi ska vara en resurs för ungdomar och vårt arbete utgår från era behov. Vi arbetar också med föräldrar i grupp.

I Värnamo finns fem ungdomssocialsekreterare, två ungdomsbehandlare och två fältsekreterare som arbetar med ungdomar i riskzonen. Fältsekreterarna arbetar mest med förebyggande arbete bland ungdomar och samarbetar med personal inom skola, polis och landsting kring trender och tendenser bland ungdomar.

Fältsekreterarna arbetar schemalagd arbetstid vilket innebär att de jobbar en del vardagskvällar och helger.

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson