Misstanke om barn som far illa

Har du sett eller hört något som ger dig misstanke om att barn eller unga far illa i sitt hem eller på annat sätt? Då ska du ta kontakt med oss, genom brev eller telefon. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn.

Vi vill hjälpa

Vi tar reda på om det är något som behöver undersökas och startar då en utredning. Det som händer då är att vi pratar med barnet eller ungdomen, föräldrarna, anhöriga och andra människor som kan ha information som vi behöver veta.

Det är väldigt sällan som en anmälan leder till ett omhändertagande. Vi vill i stället ge familjen den hjälp och stöd de behöver för att kunna reda ut problemen.

Ett omhändertagande

Ibland är dock situationen så allvarlig att vi beslutar om ett omhändertagande. Ett sådant beslut gör vi med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). En placering kan även göras i samförstånd med föräldrarna, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Granskad 2018-02-05
av Helena Bengtsson