Ansök om ekonomiskt bistånd

Vill du ansöka om ekonomiskt bistånd måste du fylla i blanketten för ansökan om ekonomiskt bistånd och boka en tid för besök hos en socialsekreterare. I ansökan fyller du i de uppgifter vi behöver ha om din familjesituation samt familjens inkomster, utgifter och ekonomiska tillgångar.

Du bokar tid med en socialsekreterare på telefontid måndag till fredag 8.30-9.30. Du måste ta med legitimation till besöket.

Inkomster

Du måste visa vilka inkomster du har haft under de tre senaste månaderna. Ta med inkomstbesked för alla inkomster du har haft. Det kan vara:

 • Lön
 • Arbetslöshetsersättning
 • Studiemedel
 • Aktivitetsstöd
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning
 • Pension
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Vårdbidrag
 • Överskjutande skatt
 • Annan inkomst

Utgifter

Du ska ta med kvitton eller kopior på fakturor på de utgifter du har haft de senaste tre månaderna. Det kan vara:

 • Boendekostnad
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • Läkarvård
 • Receptbelagd medicin
 • Flyttkostnader

Är du arbetslös?

Du som är arbetslös måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det betyder att du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Ta med dig besökskort från Arbetsförmedlingen och namnet på din handläggare.

Hur räknar vi?

Vi räknar ut hur mycket ekonomiskt bistånd du har rätt till utifrån nivån för riksnormen samt de övriga kostnader som godkänns i socialtjänstlagen. Från bidragsbeloppet räknar vi av summan av dina inkomster.

Förutom dina inkomster behöver vi veta om du eller familjen har andra tillgångar, till exempel bil, båt, aktier, obligationer och fastigheter. Du måste också lämna uppgift om bankkonton. Ta med utdrag från dina bankkonton de senaste tre månaderna till besöket.

Vi kontrollerar dina uppgifter hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, A-kassorna och CSN.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Gör en provberäkning för att se om du kan få försörjningsstöd.länk till annan webbplats

Hur får du dina pengar?

Om din ansökan beviljas betalas pengarna ut till ditt bankkonto, plus- eller bankgiro.

Behöver jag betala tillbaka?

Det finns situationer där du kan bli skyldig att betala tillbaka försörjningsstöd. Det gäller om du har lämnat felaktiga uppgifter eller om du fått ekonomiskt bistånd på villkor av att du ska återbetala det. Det gäller också om du fått ersättning i förskott på grund av att du varit indragen i en arbetskonflikt eller på annat sätt varit förhindrad att ha tillgång till dina inkomster och tillgångar.

Din socialsekreterare ger dig mer information om vilka regler som gäller vid återbetalningsskyldighet.

Sekretess/tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt och får inte lämna ut några uppgifter om dig till obehöriga. Sekretessen omfattar även de datauppgifter som finns om dig.

Mer om sekretess

Dataregistrering

I samband med beslut om försörjningsstöd registreras du i vårt datasystem (personuppgiftslagen).

Om jag inte är nöjd med beslutet

Är du missnöjd över vårt beslut kan du överklaga. Hur du överklagar framgår av det skriftliga beslut du kommer att få.

Granskad 2017-08-03
av Ingela Zander