Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Om du är i en situation där du inte har möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd eller socialbidrag som det också har kallats. Du kanske är arbetslös eller sjukskriven och behöver hjälp med ekonomiskt stöd.

Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms utifrån ditt behov och situation och beviljas en månad i taget. Boka en tid med en socialsekreterare på ekonomisektionen.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Det är socialtjänstlagen som reglerar rätten till ekonomiskt bistånd. Biståndet består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet täcker de vanliga kostaderna för till exempel boende och mat. Biståndet för livsföringen i övrigt kan vara tillfälliga kostnader som till exempel läkarvård och medicin.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som saknar tillgångar och har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget ansvar för att reda upp din situation.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstödet bestäms utifrån beloppen i riksnormen som regeringen beslutar om.

Försörjningsstödet ska täcka alla kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • TV-avgift

Övriga kostnader

Hur mycket bistånd man kan få för övriga kostnader regleras i socialtjänstlagen.

Till övriga kostnader räknas:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • Merkostnader för viss specialkost (läkarintyg)
 • Möbler
 • Husgeråd
 • Glasögon
 • Tandvård
 • Receptbelagd medicin
 • Läkarvård
 • Flyttkostnader

Kan jag få försörjningsstöd?

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Gör en provberäkning för att se om du kan få försörjningsstöd.länk till annan webbplats

Granskad 2017-08-08
av Ingela Zander