Värnamo Arbetsmarknadscenter

Värnamo arbetsmarknadscenter riktar sig till personer i åldern 25-65 år som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Syftet med verksamheten är att erbjuda individen stöd som bidrar till att komma närmare arbete, studier eller rätt försörjning.

Det som erbjuds kan till exempel vara vägledande samtal och olika former av arbetsträning i verksamhetens egna avdelningar inom kök, städ, bygg, montering, butik, hantverk och service. Det kan även vara praktikplatser utanför verksamheten.

För att komma till Värnamo arbetsmarknadscenter behövs en anvisning från någon av våra samarbetspartners inom Arbetsförmedlingen, ekonomiskt bistånd eller Försäkringskassan.

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson