Arbetslöshet

Vårt mål att alla som kan ska försörja sig genom eget arbete. Du som har varit arbetslös en längre tid eller har försörjningsstöd får stöd och hjälp av kommunen för att komma tillbaka eller komma in på arbetsmarknaden. På Värnamo Arbetsmarknadscenter (VAC), Jobbcenter samt Jobbcenter unga kan du få arbetsträning, praktik och coachning som anpassas efter dig och din situation.

Prata med din socialsekreterare för att få mer information och bli anvisad till Arbetsmarknadscenter eller Jobbcenter.

Granskad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut