Frivilligt arbete och organisationer

Värnamo kommun samarbetar med ett antal föreningar - dels för att sprida information och dels praktiskt i det stöd som ges till anhöriga.

Följande föreningar är medlemmar i nätverket:

  • Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG),
  • Röda Korset,
  • SPF Seniorerna,
  • Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF),
  • Pensionärernas riksförbund (PRO),
  • samt representanter från Svenska kyrkan och Värnamo Missionsförsamling.

Samarbete finns också med anhörigföreningen Nyckeln och Studieförbundet Vuxenskolan.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson