Anhörigstöd

Stödet till anhöriga som gör en insats kan se ut på många olika sätt. Anhörigstöd är en verksamhet som genom individuella lösningar ska underlätta livssituationen och medverka till en ökad livskvalitet för både den som vårdar (anhörig) och den som vårdas (närstående).

Värnamo kommun erbjuder olika former av stöd och aktiviteter för att stötta dig som anhörig. Det kan vara studiecirklar, föreläsningar och stödgrupper. De här aktiviteterna är kostnadsfria och erbjuds utan biståndsbedömning.

Stöd till dig som vårdar eller hjälper någon i hemmet

När du lever tillsammans med den du vårdar, är det din närstående som måste ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Insatserna är behovsprövade och ansökan skickas till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Stöd till dig som är anhörig till någon med missbruksproblem

Vill du istället veta mer om vilket stöd du kan få som anhörig till någon som har problem med alkohol, droger eller droger? Då är det till socialmedicinsk mottagning du ska vända dig.

Socialmedicinsk mottagning 

Granskad 2018-04-23
av Helena Bengtsson