Anhöriga och frivilliga

Anhörigas insatser är viktiga. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. 

Vad menas med anhörig?

En anhörig är en person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon närstående som inte längre klarar av vardagen på egen hand. Det kan bero på sjukdom, ålder eller någon form av funktionsnedsättning. Det kan också vara på grund av problem med alkohol, droger eller något annat missbruk.

Vilket stöd kan man få?

Stödet till anhöriga som gör en insats kan se ut på många olika sätt. Många ansvarar kommunen för, medan andra anordnas av frivilligorganisationer. Målet är att underlätta vardagen och öka livskvaliteten för både anhörig och närstående. Vissa insatser är behovsprövade, men inte alla.

Granskad 2018-02-20
av Helena Bengtsson