Äldre

För att du ska få möjlighet att leva ditt liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns olika former av insatser och stöd att få från kommunen. Äldreomsorgen ansvarar företrädesvis för insatser till personer över 65 år med åldersrelaterade problem.

Vilket stöd kan man få?

Det är ditt behov som avgör vilken typ av stöd och hjälp du kan få. 
Vid kontakt med en biståndshandläggare diskuterar ni tillsammans vilka behov du har och vilka insatser som kan vara aktuella.

Här är några exempel:

För dig som bor i eget boende och inte kan få hjälp på annat sätt finns kommunens fixartjänst.

Mer om Fixartjänsten.

Lokal värdighetsgaranti

Värnamo kommun har infört lokal värdighetsgaranti för att tydliggöra värdegrunden och för att beskriva vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.

Garantin gäller individuellt beslutade insatser (hemtjänst och särskilt boende) och allmänt riktade insatser (dagverksamhet) enligt socialtjänstlagen (SoL). Ditt ärende behandlas lika oavsett var i kommunen du bor och oavsett vem som handlägger ärendet.

Granskad 2017-08-09
av Ingela Zander