Kvinnojour och mansjour

Våld är mycket mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om hot, kränkningar, svartsjuka och kontroll eller tvång av olika slag. Det kan vara kan vara sexuella handlingar eller trakasserier. Det finns stöd och hjälp både för dig som är utsatt för våld och för dig som på något sätt utövat våld mot någon.

Stöd för dig som upplever hot eller våld i nära relationer

En relation som på något sätt skapar rädsla och begränsar ditt livsutrymme är farlig och skadlig. Du som lever i ett sådant förhållande behöver stöd och det finns hjälp att få. Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. De flesta som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men även män kan drabbas.

Medborgarförvaltningen kan i samarbete med Medverkan erbjuda dig stöd och hjälp när du är i en svår situation, till exempel genom skyddat boende. 

Mer om våld i nära relationer

Misstanke om barn som far illa

Stöd för dig som på något sätt gjort någon närstående illa

När man har skadat någon man älskar eller haft en nära relation med kan man behöva prata med någon. På Medverkan finns sakkunniga att prata med, och du väljer själv om du vill prata med en kvinnlig eller manlig rådgivare. Rådgivarna har tystnadsplikt och tjänsterna är kostnadsfria.

Mer om Medverkan

Granskad 2018-05-15
av Helena Bengtsson