Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Krisberedskap

Kommunen ska minska sårbarheten och ha god förmåga att hantera krissituationer i sin verksamhet. För medborgarna i kommunen finns dock ett personligt ansvar för sin egen och de i sin närhets säkerhet. Vid en kris bör därför de som är friska och starka klara sig utan samhällets resurser så att dessa i stället kan användas för att hjälpa utsatta människor såsom äldre, sjuka och barn.

Viktiga samhällsfunktioner

Värnamo kommun arbetar aktivt för att kommunen ska vara trygg och säker att bo, leva och vistas i. För att göra detta analyseras kommunens risker och sårbarheter inför varje mandatperiod och de åtgärder som anses vara nödvändiga görs. Kommunens verksamheter ska vara förberedda innan en kris såsom till exempel storm, översvämningar epidemier och annat som på något sätt kan påverka livsviktiga samhällsfunktioner. När en kris väl inträffat är det viktigt att kommunens verksamheter vet hur de ska agera för att minska påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom.

72 timmar

72 timmar är ett mått på ungefär hur länge du ska kunna klara dig utan el, vatten eller mat. Detta klarar de flesta med lite förberedelser. Samhällets resurser kan då i ett första skede användas för att hjälpa svaga och utsatta människor såsom äldre, sjuka och barn.

Senast granskad:
2019-07-08

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter