Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Akut hjälp, trygghet, kris
Krishantering, krisberedskap, kvinnojour, mansjour, hjälp till barn och unga, trygghetsservice, brottsförebyggande arbete
Familj, barn och ungdom
Försörjningsstöd, konsumentvägledning, familjefrid, gifta sig, dödsboanmälan, våld, hot, brott, missbruk och beroendevård
Funktionsnedsättning
Psykisk ohälsa, LSS och LASS, ledsagning, ledsagarservice, boendestöd, daglig verksamhet, tillgänglighet
Äldre
Dagverksamhet, demens, ledsagning, fixartjänst, Träffpunkt Vråen
Hjälp i hemmet och hjälpmedel
Hemtjänst, trygghetslarm, ledsagning, mat, färdtjänst och resor, anhörigstöd, väntjänst, parkeringstillstånd, bostadsanpassning
Särskilda boenden
Äldreboenden, demensboenden, grupp- och serviceboende, korttidsvistelse, restauranger på äldreboenden
Sjukvård och tandvård
Hemsjukvård, rehabilitering, arbetsterapi, sjukgymnastik, nödvändig tandvård, trygg och säker hemgång,
Invandring och integration
Ensamkommande barn, tolkservice, SFI, flyktingmottagning
Överförmyndarkansliet GGVV
God man, förmyndare, förvaltare

Serviceinformation

 • Driftunderhåll av e-tjänster och blanketter
  Fredag 24 maj kl. 12.00-12.30 kommer du inte att kunna använda de flesta av våra e-tjänster. Det beror på ett planerat driftunderhåll. Vi räknar med att de ska fungera som vanligt efter kl. 12.30.
 • Driftunderhåll av kartor

  Från kl. 17.00 onsdag 22 maj till kl. 17.00 torsdag 23 maj uppdateras kartor på vår webbplats. Det kan leda till att du inte kan nå kartorna under angiven tid.
 • Avstängning av Tunadalsgatan och Ågatan
  Från tisdag 21 maj till torsdag 23 maj stängs Tunadalsgatan och Ågatan i Värnamo av för fordonstrafik.
 • Avstängning av Ågatan
  Den 13 maj till den 5 juni stängs Ågatan i Värnamo av för motorfordon. Det kommer göras en förnyelse av avloppsnätet.
 • Krångligt att ta sig fram till Exposkolan
  Vi bygger om gamla Östboskolan (numera Exposkolan) och det påverkar trafiken. Gång- och cykelvägen längst i söder mellan Nyponvägen och Expovägen är avstängd och infarten för motorfordonstrafik till skolan är tillfälligt flyttad. 
 • Vägarbete på Lundbyvägen i Värnamo
  Vi bygger en gång och cykelväg. Ett körfält är stängt och det är begränsad framkomlighet på vägen under några veckor.
 • Rönnegårdsvägen i Bredaryd avstängd
  Från måndag 14 januari till fredag 28 juni är Rönnegårdsvägen i Bredaryd avstängd för motorfordon. Det är också parkeringsförbud på Rönnegårdsvägen.
Synpunkter
Värnamo 2035

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp