Värnamo kommun som arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare ur alla synpunkter. Medarbetare som är delaktiga i sitt arbete och känner arbetsglädje, ansvar och stolthet är en förutsättning för det.

Vi erbjuder

  • subventionerad träning och möjlighet till gratis träningspass.
  • kontinuerligt den kompetensutveckling som behövs för jobbet
  • en individuell kompetensutvecklingsplan

Viktigt att du trivs

För oss är det också viktigt att du trivs om du väljer att flytta hit.  Därför har vi bland annat ett nätverk för nyinflyttade: Ditt Värnamolänk till annan webbplats. Ditt Värnamo verkar för att få nyinflyttade, studenter, hemvändare och nyanställda att trivas i, utvecklas med, rota sig i och ta del av det som Värnamo har att erbjuda. Självklart finns även Ditt Värnamo till för dig som redan bor i Värnamo, och vill upptäcka staden och kommunen på nytt.

Möjlighet att studera vid sidan av arbetet

Om du väljer att studera på fritiden vid sidan av ditt jobb hos oss, så finns det möjlighet att få ersättning från arbetsgivaren för dina kostnader.

Du kan påverka din lön

Dessutom tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning, så att du genom resultat och prestation kan påverka din lön.

Vår organisation

Värnamo kommuns verksamhet är uppdelad i nio olika förvaltningar. Vår verksamhet präglas av stor mångfald och variation. Här finns jobb inom till exempel något av områdena miljö, vatten och vägar, omvårdnad och omsorg, utbildning, bygg och anläggning, samhällsplanering, kultur, ekonomi, fritid, räddningstjänst, administration eller fastighetsförvaltning. Det totala antalet anställda är cirka 2 800.

Varje jobb - ett serviceyrke

Det som löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet är att varje jobb är ett serviceyrke. När du jobbar för Värnamo kommun så har du nämligen 33 000 kunder och brukare att ta hand om. Människor som vill få utbildning, få omvårdnad, leka, ta sig fram på gatorna, promenera i parkerna, parkera sina bilar, ha vatten till sina bostäder, få hjälp med bygglov, låna böcker och många, många saker till.

Värnamo kommun är en intressant och spännande arbetsplats med stor spännvidd på yrkesområden som ger stora utvecklingsmöjligheter.

Heltidsresan

Heltidsarbete ska bli det normala i Värnamo kommun och ”Heltidsresan” är en satsning med målet att öka andelen medarbetare som är anställda på heltid och arbetar heltid. Projektet pågår till mars 2019.

Att fler arbetar heltid är ett viktigt mål för att öka jämställdhet, klara framtida kompetensförsörjning och öka medarbetares möjligheter att vara ekonomiskt självständiga.

 

Granskad 2018-03-28
av Helena Bengtsson