Fordonshantering

Logistikenheten på upphandlingsförvaltningen ansvarar för samtliga fordon i kommunen. Sammanlagt har kommunen omkring 200 fordon och en stor del av dessa fordon hanteras praktiskt med bland annat tvätt, service och däckbyten.

Bilpool

Logistikenheten hanterar också de omkring 15 fordon samt elcyklar som finns i en intern bilpool vid stadshuset. Dessa fordon finns tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan för kommunens verksamheter.

En av poolbilarna finns i Rydaholm och möjlighet till ytterligare platser undersöks.

För mer frågor om logistikenhetens arbete kontakta kommunens logistikansvarig.

Granskad 2018-01-22
av Helena Bengtsson