E-handel och e-faktura

Värnamo kommun satsar på att effektivisera inköpsprocesser och fakturarutiner genom elektronisk handel och elektroniska fakturor. Ambition är att minimera antalet papperstransaktioner genom att digitalisera flödet av beställningar och fakturor. Genom att minska antalet papperstransaktioner minskar kostnaderna. Tillsammans blir vi effektivare och inte minst bidrar vi till en bättre miljö.  

Elektronisk handel        

Införandet av elektronisk handel pågår i Värnamo kommun. Kommunen använder sig av ett integrerat e-handelsflöde, där ingår prislistor, beställningar och elektroniska fakturor. 

E-faktura

Värnamo kommun använder sig av elektroniska fakturor. Det betyder att kommunen numera har möjligheten att ta emot fakturor och skicka fakturor elektroniskt.  

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor tar Värnamo kommun i första hand emot e-fakturor. Fakturastandarden som används kallas Svefaktura vilket är en gemensam standard för offentlig verksamhet.

Komma igång med e-fakturor till Värnamo kommun

Som leverantör till Värnamo kommun ber vi dig att ta kontakt med någon av våra partners; InExchange eller Swedbank, för att ta reda på hur du kan skicka e-faktura till oss. De hjälper dig med den information och de prisuppgifter som behövs för att komma igång.

Fakturera Värnamo kommun kostnadsfritt

Som leverantör till Värnamo kommun erbjuds du att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor per år via Inexchange Web.

Registrera ditt företag för att kostnadsfritt skicka e-faktura till oss.länk till annan webbplats

Granskad 2018-02-01
av Helena Bengtsson